Privacy Statement WieleWaal Webdesign

Privacy statement WieleWaalWeb voor Webdesign

Voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018 

 

WieleWaalWeb vindt uw privacy belangrijk. Hier vindt u informatie over welke gegevens we van u verzamelen, waarvoor we die gebruiken, en waar nodig hoelang we uw gegevens bewaren.

WieleWaalWeb, gevestigd aan Mauvestraat 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.wielewaalweb.nl ; Tel: +31651345970 Vragen over privacy kunt u stellen via e-mail: 

Persoonsgegevens die wij verwerken met welk doel en hoelang wij bewaren:

WieleWaalWeb verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

WieleWaalWeb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Klantgegevens indien u klant bij ons bent zoals naam en adres telnr., domeinnaam, u deelt toegang met uw hosting partij zodat wij ons werk kunnen uitvoeren aan uw website. Uw IPadres indien nodig. Uw bankrekeningnummer.

De website van WieleWaalWeb houdt via google webmastertools het gebruik van de website bij. Deze gegevens zijn niet terug te voeren naar uw persoon of IP-adres. Er wordt 1 cookie neergezet om de website te kunnen gebruiken. Deze wordt verwijderd van uw computer zodra u de website verlaat. En er wordt 1 cookie door de server van hostingbedrijf Byte en geeft aan dat er een website van die server is geopend. Het houd ook geen persoonsgegevens bij.
De website maakt verder geen gebruik van facebook pixel(s). Wel van google analytics maar google moet de gegevens anoniem opslaan. 

Bij het formulier “budgethulp voor het maken/aanpassen van uw website” noteren wij alleen uw e-mailadres om de pdf aan u te versturen. Als u geen contact daarna wil verwijderen wij na 1 maand uw inzending.
Bij het formulier Offerte aanvragen of contact bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is voor het beantwoorden van uw vragen.
De gegevens die u invult in deze formulieren worden opgeslagen bij Easydus Eindhoven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WieleWaalWeb en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij contact met u op. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
WieleWaalWeb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via onze website of via e-mail.

WieleWaalWeb heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Website wordt up-to-date gehouden inclusief alle componenten modules van derden.
  • Beveiligingssoftware actief, firewall, waarmee ongeoorloofd gebruik van de website wordt waargenomen waardoor passende maatregelen zijn genomen en worden genomen in geval van voortschrijdend inzicht.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


    Aanpassen privacy statement

Bij voortschrijdend inzicht behouden wij het recht deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om de komende tijd op gezette tijden de privacy statements op websites te bekijken op aanpassingen.

Adres gegevens

WIELEWAALWEB WEBDESIGN

Mauvestraat 4
6813JL Arnhem
The Netherlands

btw-id NL0001217245B48